ceco English italiano
spacer

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

 • Zřízení právního sídla a poštovní adresy
 • Provádění účetních zápisů
 • Ověřování plateb nájemného a záloh za služby
 • Upomínání nájemníků v případě zpoždění při platbách
 • Vypracování rozpisu služeb
 • Správa složených kaucí k zajištění nájemného
 • Předávání a přebírání jednotek
 • Správa a převod dodávek energií
 • Administrativa (vydávání faktur, placení výdajů a poplatků)
 • Vyúčtování nákladů příslušících nájemcům
 • Pravidelné ověřování dobrého stavu nemovitosti a poskytování zlepšovacích návrhů
 • Správa běžné a mimořádné údržby a revizís
 • Správa úklidu nemovitosti
 • Pojištění nemovitosti